contact me

Use the form on the right to contact me.Copenhagen N
Denmark

+4525888673

Welcome to my website. I am an actor with many years experience of improv theater, comedy and storytelling. I do shows, tours, performances and workshops. I also train companies in improvisation, storytelling and innovation. 

14702229_313187645716635_1214206084554736590_n.jpg

Workshops

Rådgivning og facilitering af  workshops i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Forløb med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Kunstgreb, teambuildning og undervisning. Workshops i improvisationsteater, træning og teambuilding.

Alle workshops og forløb kan udføres på dansk, svensk eller engelsk. Workshops og events udformes efter kundens ønske og særlige omstændigheder. Kontakt Elin for priser og tilbud eller et uforpligtigende møde.

Innovation/Forretningsudvikling/Personaleudvikling

Innovation

Elin bruger en særlig metode for innovation og foretningsudvikling. Kunstgreb. Inspireret af Otto Scharmer og Disney modellen. Gennem hele processen idéudvikles der på et konkret mål eller problemstilling. Hver del af processen bliver udført praktisk og med værktøjer fra de kunstneriske fag, især bruger Elin improvisation og story-telling. Elin bringer også andre kunstformer in i processen, bland andet musik, design og billedkunst. Hver deltager oplever en "hands-on" innovationsproces og får lov til at idéudvikle på et bestemt problem og finde flere helt nye løsninger på problemet. Deltageren får også råd og verktøj for at selv kunne fortsætte deres arbejde med innovation og foretningsudvikling

Disruption

Verden er i hastig forandring. Det er der ikke i sig selv noget nyt i. Men forandringerne kommer hurtigere end de gjorde tidligere. Industrier, virksomheder og organisationer bliver udsat for helt nye typer af konkurrence. Konkurrencen er en naturlig udløber af digitaliseringen, som skaber en ny konkurrencesituation. Begrebet er blevet kendt som disruption – eller forstyrrelse på dansk. Ordet dækker over den hurtige udvikling, den digitale transformation og den teknologiske udvikling som vi alle udsættes for i disse år. Derfor er stort set alle virksomheder i dag nødt til, at kunne omstille sig hurtigere end tidligere. Mange har svært at se de nye muligheder – ofte kræver det fejlskud at nå frem til de bedste resultater. For de fleste virksomheder er der behov for at få skabt en innovationskultur både i medarbejdergrupperne, på tværs af organisationen og hos den enkelte medarbejder. Når det lykkes, bliver det jer, der udvikler de nye forretningsmuligheder og ikke konkurrenterne – hverken de kendte eller ukendte. Læs mere om hvad vi kan tilbyde her:

#metoo

I forlængelse af #metoo bevægelsen og alle de historier og fortællinger der er fremkommet, arbejder mange organisationer for at finde nye retningslinjer og værdier. Hvordan håndterer man anklager, vidner, oplevelser og konflikter? Hvordan kan organisationen blive tydligere med sin holdning til respekt for hinanden på arbejdspladsen? Vi arbejder med grundlæggende værdier, træner kommunikation og samarbejde. Det er også muligt at arbejde med Forumteater eller storytelling for at komme videre og søge løsninger.

Improvisation/Personaleudvikling

Formålet er personaleudvikling; teambuilding, kommunikationstræning, ledelsestræning, konfliktløsning, samarbejdstræning mv. Det kan også dreje sig om personale events med sjov og underholdning som fokus, eller workshops i forbindelse med forandringsprocesser eller research.  Med udgangspunkt i værktøjer fra Keith Johnstone, Del Close (mfl. fra den amerikanske tradition), Viola Spolin og Augusto Boal, laver Elin workshops i organisationer(private og offentlige), skoler, universiteter, kulturinstitutioner mv. Hun er i forbindelse med dette medlem i The Applied improvisation network hvor hun både networker, giver workshops og har samarbejdspartners.   

Ledelse og kommunikation

Status er et af de ben improvisationen står på. Statustræning er træning i kropssprog, at lytte, tolke og anderkende sig selv og andre. Ved at bruge statustræning for ledelse og kommunikation bliver deltagerne klædt på ikke kun med ord men i den grad også med krop. De får tydelige værktøjer for at skabe eller forandre en samtale eller anden situation. Statustræning er altid sjovt, underholdende og lærerigt. Det skaber samtaler og debat og giver nyt lys til kommunikation og ledelse.

Teambuilding

Ved at bruge grundlæggende øvelser i improvisation og arbejde på en legende måde, bliver trænet at være tilstede, samarbejde, at sige ja og..., og at tilgive fejl. Det er en sjov og afslappet måde at lære hinanden bedre at kende og at arbejde sammen på en ny måde. Denne workshop fungerer glimrende for alle, uanset tidligere erfaring og baggrund. 

Polterabend

Ved at bruge grundlæggende øvelser i improvisation arbejder I sammen på en meget legende måde. Gruppen øver tilstedeværelse, samarbejde, at sige ja og..., og at tilgive fejl. Som afslutning spiller gruppen nogle improviserede scener udfra improvisationsteater dicipliner og inspireret af deltagernes egne bud.  Det er en nem og afslappet måde at lære hinanden bedre at kende og at at have masser af sjov sammen.  Workshoppen passer alle, uanset tidligere erfaring eller baggrund. 

Forumteater

Med udgangspunkt i organisationens udfordringer og ønsker skræddersyr vi et Forumteaterstykke. Scenerne ligner eller minder om situationer som deltagerne kunne komme ud for til daglig. Vi arbejder med samtaler, værdiøvelser og deltagerne vil selv være med til at løse de udfordringer som bliver præsenteret. De kommer ud med nye idéer, værktøjer og en større forståelse for udfordringerne og for hinanden.