contact me

Use the form on the right to contact me.Copenhagen N
Denmark

+4525888673

Welcome to my website. I am an actor with many years experience of improv theater, comedy and storytelling. I do shows, tours, performances and workshops. I also train companies in improvisation, storytelling and innovation. 

kunstgreb dk.jpeg

Metoder

Kunstgreb, improvisation og Forumteater.

kunstgreb

Elin er certificeret kunstgrebsinnovatør og  laver korte eller længere forløb med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Kunstgreb er en prisbelønnet kreativ innovationsmetode der er designet til at skabe udviklingsprocesser. Metoden egner sig lige godt til proces- og produktudvikling og i forbindelse med ønsker om kulturændringer i organisationen. Som navnet – ”Kunstgreb” – antyder, så er den inspireret af kunstnerens måde at tænke og arbejde på.  Kunstgrebsmetodens proces og værktøjer er baseret på:

 • at mennesker inspireres og motiveres ved selv at skabe og være medskabere
 • At perception sker før refleksion – dvs. krop før tanke. Kroppen er på vej ind i fremtiden – den refleksive bevidsthed er i forti

 • hvordan hjernen bringes i flowtilstand og derigennem kan skabe unikke resultater

 • at øget sansestimulering påvirker hjernen positivt og vi derved oplever løsninger mere nuanceret

 • at vi agerer og yder bedre når vi bliver emotionelt påvirket bl.a gennem kunstneriske oplevelser

 • at resultater bedst skabes ved inddragelse af legende elementer og kreativitet

 • at undgå at gentage gamle vaner og uhensigtsmæssige rutiner

Metoden åbner øjnene hos processens deltagere for nye måder at udvikle og optimere.

Læs mere om Kunstgrebs metode og hvorfor den virker her: www.kunstgreb.com

Improvisation

Den moderne improvisationsteater blev først udviklet i England af Keith Johnstone og senere også i USA af blandt andre Viola Spolin og Del Close. Grundlæggende for improvisationsteater er at man arbejder udfra dogmer; at siga ja, at gøre sin partner god, at tilgive fejl, at bruge sin første idé,at være tilstede i nuet mv. I begyndelsen blev teknikerne brugt til at træne skuespillere til at blive mere ægte på scenen. Det viste sig dog at improvisationen i sig selv var højest underholdende og det har udviklets til sin egen kunstform.

Senere er improvisationsteater, med stor succes, blevet brugt for at træne andre grupper. F.eks virksomhedsleder, lærere, projektgrupper mv. Det er blevet så stort at der er blevet skabt en global organisation AIN, ”The applied improvisation network”.

Improvisation og storytelling er med til at åbne op for kreativitet, slippe præstationsangst og skabe personlig og forretningsmæssig udfoldelse og udvikling.

Links til artikler og videos om hvad improvisation er og hvordan det kan være virkningfuldt for grupper og virksomheder:

 1. Uri Alon: Why truly innovative science demands a leap into the unknown
 2. Improvising a Better World | Dan O'Connor | TEDxNapaValley
 3. Why using improvisation to teach business skills is no joke, By Mark Tutton for CNN
 4. Improv and the 7 Laws of Magical Thinking

Forumteater

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor skuespillerne laver scener med situation på en arbejdsplads eller i en organisation. Det er en fiktiv historie, men med visse ligheder fra den pågældende arbejdsplads/sted. Den viser udfordringer, konflikter eller andre svære situationer. Deltagerne kan derefter hjælpe den mest udsatte i scenen ved at komme med forslag til at forandre udfaldet. Publikum kan også selv afprøve idéerne på scenen. Foruminstruktøren/jokeren hjælper  tilskuerne med at ændre scenariet i den retning de ønsker det. Undervejs vil der blive stillet opgaver, der giver publikum muligheder for refleksion og input til nye handlinger i hverdagen. Noget der kan medføre flere nuancer i medarbejdernes forståelse af, dybest set, dem selv.

Denne indsigt kan give en ny selverkendelse ikke mindst når den blandes med humor og forløsende latter. Forumteatret kan sammenlignes med et demokratisk laboratorium, hvor man kan afprøve nye muligheder. Man afprøver nye ideer i et 'fælles tredje' rum og får på den måde gjort personlige og organisatoriske udfordringer mere synlige. Ydermere kan man sige at holdnings forskelle i forumet bevirker at den enkelte bliver nød til at tage stilling og derfor bliver forumteater en måde der levendegør demokratiets styrker.

 

 

   

   

   

   

  Elin Fredrikson

  elin.fredrikson@gmail.com

  +4525888673